Home Blog Ne’ robbi stinnuti

Ne’ robbi stinnuti

ph. Aleyakke

Taliannu i robbi stinnuti si virinu tanti cosi.

Tanti culura, tanti magghiuna, tanti cuasetti

ora appattàti, ora sfasàti.

Ne’ robbi stinnuti si virinu tanti cosi:

si virinu i mistieri, si virinu si ci su picciriddi o granni,

si l’omu travagghia o si sta assittatu.

Ne’ robbi stinnuti si viri si na fimmina è abbirsata o è sbirsata.

Si li chiacchi su di diversi culura

voli diri ca u matrimoniu avi assai chi dura.

Si li fila su tisi tisi, voli diri ca u maritu i sappi strinciri.

Si i fila su lenti lenti, u maritu un servi a nenti.

A fimmina ca stenni avi l’occhi unne ghè

talia u passanti e talia u vicinanzu.

Ne’ robbi stinnuti s’aspetta u suli

e si svintulìa e ancora megghiu.

Ma si un vicinu adduma un focu

li minacci unn’hannu locu.

Si è lu masculu ca stenni

c’è la fimmina chi manca.

Li lacrimi chi scinninu di li robbi stinnuti

su li stissa di lu sururi quannu si stira.

La stinnuta è na passiata ma…

la stirata è na cunnanna.

Puru pi stenniri ci voli lu versu

i linzola versu fora e i mutanni nnintra nnintra.

Sulu a cravatta nun si stenni,

picchì a stinnuta nun è eleganti

a stinnuta è stravacanti.

Puoi firriari tuttu u munnu

ma i robbi stinnuti i trovi sempri.

I robbi ti puoi mettiri munciuniati

ma nun ti puoi mettiri vagnati.

Comu si fa? ca nni stenni na bagnera

e nni cogghi dui bagneri.

Biniritta è l’acqua ca i lavau,

maliritta è la sorti ca l’aspetta.

Sutta un ferru… ca mai s’arrisetta.

Lascia un commento: